İlkelerimiz

Hizmet kalitesinin çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir oluşum olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiş bir yapıyla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

  • Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
  • Liderlik
  • Yenilikçilik ve Değişime Açıklık
  • Verimlilik ve Etkinlik
  • Kalite ve Sonuç Odaklılık
  • Fırsat Eşitliği
  • Şeffaflık
  • Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti
  • Ekip Çalışması
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk